Kárpát-medencei
fajok digitális
képgyűjteménye

A Tisza Klub környezetpedagógiai programja

Célja: az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. Ehhez a holisztikus szemlélet alakítását tartjuk célszerűnek.

A környezeti nevelés | letölthető .ppt file [156 kb] - kattints rá jobb egérgombbal és mentsd el
A helyi tervezés gyakorlata | letölthető .ppt file [92 kb] - kattints rá jobb egérgombbal és mentsd el


Stratégiánk kiterjed:

 • A hagyományok megismerésére
 • A család viselkedési módjainak alakítására
 • A pedagógusokon keresztül a tanórák szemléletének változtatására
 • Az iskolán kívüli nevelésre
 • A művészetek és a környezeti nevelés kapcsolatára
 • A felsőoktatási intézmények hallgatói által végzett tudományos kutatások környezettudatos orientálására
 • Az egészségnevelés bizonyos területeire (tájékoztatás, táplálkozási szokások alakítása)
 • A mesterséges környezet és a tárgyi kultúra megismerése (ízlés és értékformálás)
 • Az oktatási intézmények informáltságának segítésére

Az egészségnevelés célja | letölthető .pps file [395 kb] - kattints rá jobb egérgombbal és mentsd el
Segédanyag az egészségvédelmi és környezeti nevelési programok készítői számára | letölthető [413 kb]

A leggyakoribb tevékenységi formák:

 • Tevékenykedtető felnőtt (pedagógus) - képzések, tréningek szervezése
 • Erdei iskola
 • A gyermekek folyamatos tevékenykedtetése
 • Szimpóziumok, vetélkedők, versenyek szervezése
  Természetismereti verseny 6. osztályosok számára | letölthető [234 kb] és [353 kb]
 • Tehetséggondozó természetismereti, környezetvédelmi táborok szervezése
 • A gyakorló pedagógusok által kipróbált eljárások összegyűjtése, közreadása (kiadványok szerkesztése)
 • Gyermekfoglalkozások vezetése