Kárpát-medencei
fajok digitális
képgyűjteménye

A levezető elnök beszámolója

A Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés a Kárpát- és Duna Régióban csúcstalálkozó részeként szervezett Környezetvédelmi Miniszterek Konferenciájáról, melyet

Aurel Constantin ILIE, ROMÁNIA Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztere prezentált

Bukarest – Románia – 2001 Április 29-30

A Környezetvédelmi Miniszterek Konferenciáján résztvevő delegációk Környezeti Miniszterei és egyéb magasrangu képviselői: az albániai delegáció, az ausztriai delegáció, a bosznia-hercegovinai delegáció, a bulgáriai delegáció, a csehországi delegáció, a horvátországi delegáció, németországi delegáció, a jugoszláviai delegáció, a makedoniai delegáció a moldovai delegáció, a lengyelországi delegáció, a romániai delegáció, a szlovákiai delegáció, az ukrajnai delegáció és a magyarországi delegáció 2001 Április 29.-én Bukarestben találkoztak a Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés a Kárpát- és Duna Régióban csúcstalálkozó alkalmával.

A találkozó programja és a megbeszélések lehetővé tették a Kárpát- Duna Régióhoz fűződő érdekek gyümölcsöző áttekintését, és azoknak a politikai, stratégiai szempontoknak a számbavételét, melyek a Duna vízgyűjtőjének és a Kárpát térségnek a fenntartható gazdálkodását célozzák. Sor került ugyanakkor a biológiai sokféleség megőrzését és a fenntartható fejlődést célzó együttműködési mechanizmusokról alkotott nézőpontok véleménycseréjére, valamint a környezetvédelem és regionális biztonság közti kapcsolat elemzésére.

Azokat a helyi, nemzeti regionális és nemzetközi kezdeményezéseket, melyek ezt megelőzően a Duna - Kárpát térség természeti gazdagságának megőrzését szolgálták, a jelen találkozó megerősítette befektetett energiájukban és elkötelezettségükben. Számos új kezdeményezést mutattak be, melyek az előző vállalások teljesítését segítik, erősítik.

Kiemelésre kerültek azok a ”Duna folyó védelmét célzó szövetség” keretein belüli együttműködési erőfeszítések, melyeket a dunai térségbeli országok tettek a régió környezeti állapotának javítása érdekében. A résztvevők támogatták a nézetet miszerint a Szövetség a megfelelő eszköz a környezeti kérdések megfogalmazására, és hogy a Szövetség megerősítéséhez az összes dunai ország részvételére van szükség, azáltal, hogy növelik a támogatottságukat és közös együttműködési vízgazdálkodási akcióterveket dolgoznak ki a Duna vízgyűjtőjére vonatkozóan.

A magyarországi küldöttség, az ukrajnai küldöttség támogatásával kiemelte annak fontosságát, hogy kidolgozzanak egy a Tisza vízgyűjtőjére vonatkozó vízgazdálkodási tervet, mely az EU Vízkeretirányelvnek megfelelően a Tisza vízgyűjtőjét modellértékü területként kezeli. A romániai delegáció jelezte részvételi szándékát az érdekelt országok együttműködésben projekt gazdai minőségben.

A Kárpátok ökorégió biológiai sokféleségének és társadalmi, gazdasági tényezőinek tekintetében, a résztvevők azokat a kezdeményezéseket támogatták, melyek egy hosszútávu természetvédelmi és fenntarható fejlődési szemlélet kidolgozását célozzák Európa ezen a vidékén. Ilyen értelemben a jelenlevők egy társadalmi részvételi megközelítést ajánlottak, mely számos szervezet, intézmény bevonásán alapul. A Kárpát Régió országok új keret együttműködési mechanizmusok megvizsgálását javasolták, hogy biztosított legyen a Régió természeti adottságainak védelme és az, hogy ezek az adottságok az itt élő népek javára legyenek felhasználva. Az ukrajnai delegáció azt javasolta, hogy kezdődjön meg egy olyan kerettörvény kidolgozásának az előkészítése, mely a Kárpátok védelmét szolgálná, és értékelte az UNEP segítségét. A lengyelországi küldöttség támogatta a javaslatot.

Javaslattétel történt arra nézve, hogy kiindulva a Kárpát-Duna Régió adottságaibó, kiemelt figyelmet kell szentelni az öko-mezőgazdasági programoknak. Javaslat született arról, hogy szervezzenek egy regionális találkozót ebben a témakörben.

A résztvevők értékelték, hogy a célbavett regionális együttműködés, mely a Duna vízgyűjtőjének és a Kárpátok biológiai sokféleségének és környezetének védelmét célozza, kiemelkedő példát statuálna arra nézve, hogy a stratégiák úgy vannak összehangolva, hogy a régió biológiai sokféleségének csökkenését megakadályozzák. A természeti gazdagság megőrzésére, a degradált ökológiai rendszerek rehabilitációjára és a természeti erőforrások fenntartható használatára való összpontosítás európai szintű jelentőséggel bír, és a határokon átnyúló nemzetközi együttműködés mintapéldájává válhat. Az EU tagjelölt országok kifejezték a Hatodik EU Környezetvédelmi Akció Programja, 2001 - 2010 iránti elkötelezettségüket.

A résztvevők elégedetten értesültek arról, hogy az UNEP, EU, UNECE, Világbank, EBRD és LTNDP készen áll, hogy az adott kereteken belül kiemelten támogassa a környezetvédelmi és fenntartható fejlődést célzó projekteket. Értékelték azokat az erőfeszítéseket, melyeket az UNECE a johannesburgi „Rio+10” Fenntartható Fejlődés világszintű Csúcstalálkozó előkészítési folyamatának támogatásában tett. Számos küldöttség hangsúlyozta ki a GEF pályázati források jelentőségét a régióban.

A résztvevők méltatták a WWF Kárpát és Duna Térségben folytatott tevékenységét.

A miniszteri találkozó támogatta annak szükségességét, hogy biztosítani kell a környezetvédelem és fenntartható fejlődés érdekében történő, különböző szinteken folytatott együttműködés folytonosságát a Duna és Kárpátok Régióban, konkrét regionális, nemzeti és helyi programokon és projekteken keresztül.

A romániai delegáció javaslatot tett egy szakértői munka értekezlet megszervezésére, a régió országainak részvételével, melyre meghívnák a donor szervezeteket, valamint a regionális és nemzetközi pénzügyi intézményeket, azzal a céllal, hogy felmérjék, mire van szükség ahhoz, hogy tovább lehessen fejleszteni a Csúcstalálkozó és Miniszteri Konferencia nyomán indult kezdeményezéseket. Ebben a vonatkozásban a romániai küldöttség felajánlotta, hogy gazdája legyen a találkozónak, 2001 őszén, Bukarestben.

A résztvevő államok Miniszterei és Magasrangú képviselői aláhúzták a Deklaráció, az Agenda21 (Feladatok a 21. századra) és egyéb-, a Rioi Csúcstalálkozó által kihangsúlyozott dokumentumok fontosságát és rámutattak az ajánlások egyetemes jellegére, és arra, hogy a bolygónk környezetének védelméhez nemzetközi összefogásra van szükség.

Az ukrajnai küldöttség kiemelte, hogy a jelen találkozó eredményei csak úgy mint a 2003-as Kijevi Miniszteriális Konferencia, nagy mértékben hozzájárulnak a „Környezetet Európának” folyamathoz.

A résztvevők aggodalmuknak adtak hangot a térségben zajló konfliktusok környezeti következményei miatt, és kifejezték abbéli döntésüket, hogy az együttműködés útját járva hozzájáruljanak egy stabilitási és béke klíma megteremtéséhez a régióban. Ebben az összefüggésben úgy látják, hogy a Dél-Kelet Európai Stabilitási Paktum környezeti vonatkozásainak alkalmazása az erőforrásokkal való fenntarható gazdálkodására ösztönöz.

Adrian Nastase, Románia Miniszterelnöke méltatta a Hombach kezdeményezést, mely egy Duna Konferencia összehívását szorgalmazza, egy a Duna környezetbarát gazdálkodására vonatkozó átfogó, integrált szemlélet kidolgozására.

A résztvevők kiemelték a régió államainak közös és differenciált-, a térségben található országok fenntartható fejlődését figyelembevevő felelősségeit a környezettel és természeti erőforrásokkal való gazdálkodás terén, mindezt a jelen és elkövetkezendő generációk javára és minden gazdasági, politikai csoport és szervezet, valamint a civil társadalom bevonásával.

Vissza a lap tetejére