Kárpát-medencei
fajok digitális
képgyűjteménye

Ingyenes szolgáltatásaink


Általános Környezeti Tanácsadás

A tanácsadásban a tájékoztatás megadásán túl további segítségnyújtásra is törekszünk. A lakosság, a nyilvánosság tárgyilagos tájékoztatásán túl, irodánk főbb tevékenységi köre tájékoztató kiadványok, tematikus füzetek, szórólapok megjelentetése, rendezvények (előadások, fórumok, sajtótájékoztatók, kiállítások stb.) szervezését ölelik fel. A lakosok képzett tanácsadók révén gyorsabban juthatnak információkhoz, adatokhoz, támogatást kaphatnak ügyeik hatóságokhoz való beadvánnyá formálásában. A közérdekű bejelentéseket követő helyszínelések, ugyanakkor azok dokumentálása nagyban segíti a hatóságok munkáját is. Jogi tanácsokra, a környezetvédelmi jogérvényesítés eszközeinek alkalmazásában is számíthatnak irodánk munkatársaira.

Letölthető iratminták:

2004 év jellemző megkeresés típusai:
2004. évi hírcsokor | letölthető .doc file [30 kb]

 

Tanácsadó Irodánk egyéb szolgáltatásai a következők:

  • Környezetvédelmi könyvtár - könyvek, folyóiratok és interaktív ismeretterjesztő CD-ROM-ok helyi használata;
  • Országos zöld mozgalmi kampányok, akciók támogatása aláírásgyűjtések szervezésével, érintettek bevonásával;
  • Helyi és országos környezetvédő civil szervezetek ingyenes és árusított kiadványaihoz való hozzáférés biztosítása.

Lakossági akcióinkat mindig a környezeti tanácsadó irodához beérkező bejelentések alapján szervezzük.
Így mértük fel a tiszavirágzás intenzitását 1992, 2000 és 2001-ben, a szolnoki illegális hulladéklerakók helyzetét 1997-ben, 2001-ben. Ez évben, szintén lakossági kezdeményezésre karoltuk fel a szolnoki Városmajor úton található volt-Tüdőkórház parkjának helyi védetté nyilvánítását.

Előadások, fórumok, képzések
Az elmúlt évek folyamán megyeszerte hívtak iskolák, nyugdíjas klubok előadásokat tartani. Ökológiai fogyasztóvédelem, Kárpát-medence természeti öröksége, Génmódosított élelmiszerek témák iránt bizonyult nagy érdeklődés. Diákoknak, pedagógusoknak tartott előadásainkat tantestületi üléseken, szakkörökön, környezetvédelmi szakmai napok, jeles napok (Víz Világnapja, Föld Napja, Ne vásárolj semmit Világnap) alkalmával, valamint megyei-, országos versenyek (Curie, Herman Ottó) keretein belül.

Ugyanakkor lakossági megkeresésekből kiindulóan fórumokat szervezünk például környezetbarát közlekedés, agrár-környezetgazdálkodás, környezeti információhoz való hozzáférés témákban.

Évek óta szervezünk továbbképzéseket, ilyen volt például a 2004. február-március havában tartott 4 hetes képzés a megye általános iskoláinak pedagógusai számára, az iskolai Pedagógiai Program környezeti-egészség- és fogyasztóvédelmi nevelési fejezeteire kiélezve, terepgyakorlattal, gyakorlati programírással egybekötve.

 

Eredményeink
2003-ban összesen 980 megkeresést regisztráltunk, mely duplája a 2002-es évinek. 2004-es összesítésünk 1996 megkeresést mutatott ki (letölthető kimutatás).

2004. évi megkereséseink | letölthető .xls file [27 kb]